Vše o zateplení,
aneb odborníkem na zateplení snadno a rychle

Doporučujeme

 
Zateplení

Chtělo by to zateplit, ale čím?

Chtělo by to zateplit, ale čím?

Stavební trh nabízí široký výběr zateplovacích materiálů v bohaté škále izolačních výrobků a systémů. Jak se v nabídce orientovat vám pomůže následující přehled vlastností jednotlivých materiálů, kde najdete výhody i nevýhody a možnosti jejich využití.

Izolačně akustické materiály

Vyrábějí se ve formě obkladových desek, nebo jako pásy různých rozměrů. Vlákna mají buď podélný nebo kolmý směr. Prostor mezi jednotlivými skleněnými, keramickými, syntetickými nebo minerálními vlákny  je vyplněna vzduchem, proto tato kombinace výborně izoluje únik tepla. Z izolačních materiálů sem patří především minerální desky s vynikajícími akusticko izolačními parametry. Stejně dobře izoluje i minerální čedičová vlna, která se využívá stejně jako desky pro izolaci šikmých střech a silně zatížených střech plochých včetně pochozích teras.

Tepelné izolace

Sem patří materiály z tvrzených pěn typu polystyrén, který je k dostání v mnoha tloušťkách a dokonce i s povrchovou úpravou, nebo ve formě pěny se speciálním stabilizátorem. K jeho přednostem patří nízká hmotnost, nenasákavost i snadná opracovatelnost. Nejatraktivnější vlastností je nejen nízká cena, ale i náklady spojené s realizací polystyrénové izolace. Na problém narazíme až u vícepodlažních budov, kde lze tento typ izolace použít pouze do stanovené výšky kvůli požárním předpisům.

Polystyrénová izolace je vyráběna v několika typech. Expandovaný polystyrén, známý pod zkratkou EPS, patří mezi nejpoužívanější. Jeho výhodou je malá objemová hmotnost, ale naproti tomu e nevýhodná jeho příliš vysoká nasákavost a velké objemové změny reagující na změnu teplot. Používá se k izolaci dvouplášťových střech, podlah, příček a zdí, a pouze jen výjimečně, k venkovní izolaci suterénních prostor. Další polystyrénová izolace – extrudovaný polystyrén XPS – má vlastnosti přesně opačné. Nízká nasákavost a objemová stabilita jej předurčuje k zateplování plochých střech s obrácenou skladbou, zdí i podlah, ale především k izolaci základů.

Dalším zástupcem tepelných izolací je pěnový polyuretan, který se využívá jako nejúčinnější izolant všude tam kde je konstrukce vystavena vlhkosti, tedy šikmé střechy, obvodové stěny a mezistěny, včetně pojistné hydroizolace. Jako nejčastěji používaná technologie je vstřikovaná rychletvrdnoucí polyuretanová pěna.

Mezi tepelnou izolací nesmí chybět pružný pěnový polyetylén ve formě fólie, která je nepostradatelná při plošném zaizolování střech a plovoucích podlah. Mezi její vlastnosti patří zejména pružnost, která tlumí kročejový hluk, nenasákavost a objemová stálost.

Materiály k izolačnímu vyplnění dutin

Nejznámějším zástupcem je perlit. Pod tímto názvem se skrývá průmyslově upravená vulkanická hornina hrubozrnné struktury, který se ve formě drobných kuliček využívá jako sypaná izolace nebo se přidává do betonové směsi, malty či omítek pro zlepšení jejich tepelněizolačních vlastností. Expandovaný perlit je objemově stálý, neutrální a nehořlavý Je stejně jako minerální sklo odolný vůči hnilobě a škůdcům, ale je velmi nasákavý. Do zdících směsí se perlit míchá s izolačním pojivem, protože jinak vznikají nežádoucí, příliš velké vzduchové mezery mezi nasypanými kuličkami.

Izolační systémy


Vnější zateplení se provádí nejčastěji jako vnější tepelně izolační kompozitní systém (external thermal insulation composite systémy – ETICS) bez větrané mezery, kdy je vnější stěna opatřena Nalepenými polystyrénovými deskami, které se následně armují lepícím tmelem a armovací tkaninou. Předností je vyšší tepelný odpor a nižší pořizovací cena proti ostatním systémům.

Další používanou variantou je provedení provětrávané (s větranou mezerou mezi tepelnou izolací a vrchním lícem). Zde se tepelná izolace z EPS vkládá mezi prvky nosného roštu. Dostatečná pevnost EPS umožňuje montáž nosného roštu přes souvislou tepelnou izolaci - tak je možno eliminovat tepelné mosty, které by jinak konstrukcí nosného roštu vznikly. Vrchní vrstvu větraného fasádního systému může tvořit keramický obklad, sklo, vláknocementové šablony, dřevěné palubky, kovové lamely či jiný vhodný povrch.

Tepelněizolační omítky


Při renovaci a zateplování starších objektů se často využívá tepelná izolace pomocí tepelněizolačních omítek. Struktura a vlastnosti těchto omítek brání prostupu tepla z nebo do interiéru a jsou oblíbeny zejména pro rychlou a snadnou aplikaci. Vyrábí se jako hotové maltové směsi, které nevyžadují zdlouhavou přípravu ani složitý pracovní postup.Tepleněizolační omítky jsou vhodné pro různé druhy zdiva, například na betonové tvárnice, pálenou cihlu a za určitých podmínek i na pórobeton.

Kýžený efekt tepelněizolační omítky se dostaví již při čtyřcentimetrové  tloušťce omítky, a pokud se použije kvalitní stěrka z expandovaného perlitu, vyrovná se omítka zateplení objektu deseticentimetrovými polystyrénovými deskami. Snad jedinou nevýhodou tepelněizolačních omítek je nutnost povrch upravit další tenkovrstvou omítkou, maltou nebo fasádním nástřikem.

Autor: Irena Forejtová
27. listopad 2008 www.Living.cz

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovědnost za příspěvky diskutujících a nevyjadřují názory provozovatele.
Vytvořilo Anawe